PART 1507740395924 KopiowanieW sobotę, 7 paździenika, z okazji 115. rocznicy urodzin Sł. B. Hanny Chrzanowskiej, została odprawiona uroczysta Msza św., któej przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. abp Grzegorz Ryś. Wzięli w niej udział licznie przybyli przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego oraz pracownicy i słuchacze Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, związanych z osobą Sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej. Była to okazja do kolejnego spotkania i modlitwy, któe przygotowują nas do zbliżającej się beatyfikacji czcigodnej Sł. B. Hanny Chrzanowskiej.

Początek strony